پرش به محتوا

پترو تمدن مهام پارس

  • از

تعاونی پترو تمدن مهام پارس، یکی از مشتریان وفادار و قدیمی، شرکت پدیده راه گستر اندیشه روز می باشد. این شرکت طراحی و توسعه وبسایت دو زبانه شرکت و همچنین پروژه پرتال جامع سلام کشاورز خود را به گروه مهندسین پرگار واگذار کرده است.